කුමාර ධර්මසේන ගෙන් නව වාර්තාවක්

කුමාර ධර්මසේන ගෙන් නව වාර්තාවක්

හදුන්නේතිගේ දීප්ති ප්‍රියන්ත කුමාර ධර්මසේන, නම් මෙම ක්‍රීඩකයා, ලොව ප්‍රචලිත වුයේ සහ අප දන්නේ, කුමාර ධර්මසේන, නමිනි.

මේ වන විට, ඔහු 2015, ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසාන තරගයේ විනුසුරු වරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටි.

කුමාර ධර්මසේන ලෝක වාර්තා පොතට එකතුවන්නේ, ලෝක කුසලාන අවසාන තරගයක ජයග්‍රහණය ලැබූ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කර, ලෝක කුසලාන අවසාන තරගයක් විනිශ්චය කිරීමයි.

එම තරගයනම් 1996, ලාහෝර්, ගඩාෆි ක්‍රීඩාංගණයෙදී පැවති ශ්‍රී ලංකා – ඔස්ට්‍රේලියාව, ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයි.

එම තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ජය ලැබූ අතර, එම ජයග්‍රහණයට ධර්මසෙන පන්දුවෙන් දායක විය.

එනම් ලකුණු 13 ක් ලබාසිටියදී, ස්ටිවෝ, ධර්මසේන ගේ පන්දුවකට අරවින්දගේ අතට උඩපන්දුවක් ලබා දී, දැවී යැමයි.

ඔහු ටෙස්ට් තරග 31 ට සහභාගි වී ලකුණු 868, සහා කඩුලු 69 ලබාගෙන ඇති අතර එක්දින තරග 141 ට සහභාගි වී, ලකුණු 1222 ලබාගෙන ඇති අතර කඩුලු 138 ක් ලබාගෙන ඇත.

සටහන එම. මහවන්නි

Share this: