කෑගල්ලේ වෙළඳසැල් 3ක දැවී යයි

කෑගල්ලේ වෙළඳසැල් 3ක දැවී යයි

අද අළුයම 1ට පමණ කෑගල්ල, ගලිගමුව නගරයේ පිහිටි වෙළඳසැල් 3ක හදිසි ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

පොලිසිය සහ ප්‍රදේශවාසින් එක්ව එය මැඩපවත්වා ඇත.

කෑගල්ල පොලිසිය සඳහන් කළේ, සන්නිවේදන සේවා වෙළඳසැලක්, පළතුරු සහ මාංශ වෙළඳසැල් 2ක් ගින්නෙන් විනාශ වී ඇති අතර ජීවිත හානි කිසිවක් සිදුව නොමැති බව යි.

Share this: