කැරිබියන් මුහුදේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

කැරිබියන් මුහුදේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්

පැනමා-කොලොම්බියා දේශසීමාවේ කැරිබියන් මුහුදේ බදාදා රාත්‍රියේ රිච්ටර් මාපකයේ 6.6ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් ඇති වූ බව එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

ජනාකීර්ණ නොවන අවට ප්‍රදේශවල තුවාල හෝ හානියක් සිදුවී ඇත්ද යන්න පිළිබඳව ක්ෂණික තොරතුරක් නොමැත.

USGS ප්‍රකාශ කළේ භූමිකම්පාව පැනමාවේ Puerto Obaldia සිට ඊසාන දෙසින් කිලෝමීටර් 41ක් (සැතපුම් 25) පමණ දුරින් කේන්ද්‍රගතව ඇති බවයි. අපිකේන්ද්‍රය කිලෝමීටර් 10ක් (සැතපුම් 6ක්) ගැඹුරේ විය. මුල් භූමිකම්පාවෙන් මිනිත්තු 10 කට පමණ පසුව රික්ටර් පරිමාණයේ 4.9 ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් පසු කම්පනයක් ඇති විය.

Share this: