කැනේඩියානු අගමැතිගේ ලංකා ජන සංහාර චෝදනාව

කැනේඩියානු අගමැතිගේ ලංකා ජන සංහාර චෝදනාව

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් කැනේඩියානු අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෘඩෝ විසින් පසුගියදා නිකුත් කළ ප්‍රකාශය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් දැඩි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

2023 මැයි 18 වන දින, ජස්ටින් ටෘඩෝ විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ අතීත ගැටුමට අදාළ ජන සංහාරයේ ‘අමුතු’ ප්‍රකාශ අඩංගු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළ අතර, එයට විදේශ අමාත්‍යාංශය ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ ජාතියක නායකයෙකුගේ එවැනි ‘වගකීම් විරහිත’ ප්‍රකාශයන් දෙකෙහිම අසමගිය ඇති කරන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යාංශය කැනඩාවෙන් සහ එහි නායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ කැනඩාවෙන් වෛරය, වැරදි තොරතුරු සහ අන්තවාදී අදහස් ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වළකින ලෙසත්, විකෘති කරුණු මත පදනම්ව ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි දක්වන අනවශ්‍ය අවධානය නවත්වන ලෙසත්ය.

Share this: