කාලගුණය යහපත් අතට!

කාලගුණය යහපත් අතට!

මේ වනවිට පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නැවත යහපත් වෙමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තවද, එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ, අන්තර් නිවර්තන අභිසාරී කලාපය දිවයිනෙන් ඈතට උතුරු දෙසට ගමන් කර ඇති බැවින් සවස් කාලයේ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව අඩුවන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්තික්කවලත් විශේෂයෙන් වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි ඇති වන අතර අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේ දී නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත් වල තැනින් තැන ගිඟුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වීමට ඉඩ ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන්ය.

Share this: