කාර්යාල දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් අතිරේක බස් රථ 250

කාර්යාල දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් අතිරේක බස් රථ 250

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් අතිරේක බස් රථ 250 ක් පමණ යොදවා ඇතැයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි.

එහි සාමාන්‍යාධිකාරී ටී.එච්.ආර්.ටී චන්ද්‍රසිරි සඳහන් කළේ, සියලු ප්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි එලෙස අතිරේක බස් රථ යොදවා ඇති බවයි.

මේ අතර දුම්රිය සේවකයින් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

මේ හේතුවෙන් අද උදෑසන සිට කිසිදු දුම්රියක් ධාවනය වූයේ නැත.

ඒ, සේවකයෙකු සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ගත් විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් වැළැක්වීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සිදු කළ බව කියන බලපෑම්වලට විරෝධය පළ කරමිනි.

Share this: