කල්මුණේ කඩ ගිනිගෙන

කල්මුණේ කඩ ගිනිගෙන

අද පස්වරු 3.00 ට පමණ ඇතිවූ ගින්නකින් කල්මුණේ පොදු වෙළඳසැල් 12 ක් පමණ ගිනිගෙන විනාශ වී තිබේ.

මෙහි දී, නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකය මෙන්ම, කල්මුණේ ව්‍යාපාරිකයින් සහ අවට ජනතාව එක්ව ගින්න නිවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

තවද, මෙම ගින්න ඇතිවීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැති අතර ගින්න විදුලි කාන්දුවක් ඊට හේතුවිය හැකි බව සැකකරයි.

1982 වර්ෂයේ මෙම කඩ කාමර විවෘත කර ඇති අතර එදා සිට අද වනතුරු මෙම වෙළඳසෑල් නගර සභාව මගින් නඩත්තු නොකළ බව ව්‍යාපාරිකයින් චෝදනා කරන අතර, මේ පිළිබඳ කල්මුණේ පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ

Share this: