කටාර් හි ලාංකිකයින්ගේ පඩි බැංකුවට

කටාර් හි ලාංකිකයින්ගේ පඩි බැංකුවට

කටාර් රාජ්‍යයේ සේවයේ යෙදී සිටින සියළුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වැටුප් බැංකු ගත කිරීමට පියවර ගන්නා බව එරට කම්කරු හා සමාජ සේවා අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා සාලියා අල් කුලාෆි මහතා පවසයි.

එමනිසා එමගින් එරට සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ වැටුප් සම්බන්ධ ගැටළු සිල්ලම මග හැරෙනු ඇති බව ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

තවද විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය සමග පැවැති හමුවකදී කටාර් කම්කරු හා සමාජ සේවා අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය පැවසුහ.

ඒ අනුව ශ්‍රමිකයින්ට වැටුප් ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම ශ්‍රමිකයින්ගේ අතට වැටුප් ලබාදීමේදී ඇතිවී තිබෙන විවිධ ගැටළු පිළිබඳ පසුගිය සමයේ වාර්තා වී ඇති අතර, කටාර් රාජ්‍යයේ මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකිකයින් 145,000 ක් පමණ සේවයේ නිරතව සිටින බව විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

Share this: