කටාර් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ උත්සවයක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ….

කටාර් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ උත්සවයක් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ….

නිල සංචාරයක් සදහා ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණි කටාර් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා වන ෂික් තම්මි බින් හාමඩ් අල් තානි මහතා(Shaikh Tamim Bin Hamad Al Thani) පිළිගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ උත්සවයක් අද (24) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විණී
ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත පැමිණි කටාර් එමීර්වරයාව ජනාධිපතිතුමා විසින් මහත් හරසරින් හා අභිමානවත් අයුරින් පිළිගත්හ.
 
ආචාර වෙඩි මුර පවත්වා කටාර් රාජ්‍ය නායකයා වෙනුවෙන් ශ්‍රි  ලංකා රජයේ උත්තමාචාරය පිළිගැන්විනි.
 
අනතුරුව නායක දෙපළ අතර ද්වි පාර්ශවික සාකච්ඡා ආරම්භ විය.
 
ශ්‍රි ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඇතුථ මැති ඇමතිවරු පිරිසක්ද,  කටාර් එමීර්වරයා සමග පැමිණි එරට නියෝජිත පිරිසද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.
( ඡායාරූප – සුදත් සිල්වා ) 
Share this: