එල්.ටී.ටී.ඊ. තහනම් නැවත

එල්.ටී.ටී.ඊ. තහනම් නැවත

නැවත වරක් යුරෝපා සංගමය තුළ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය තහනම් කර ගැනීමට හැකි වු බව විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා පවසයි.

තවද, මෙය මෑත කාලීනව ලද විශිෂ්ටතම රාජතාන්ත්‍රාක ජයග්‍රහණයක් බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

අමාත්‍ය වරයා පවසන්නේ මෙම ජයග්‍රහණයේ ප්‍රතිඵල ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ලැබෙනු ඇති බවත්, එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය නැවත හිස එසවීම වැලැක්වීම සඳහා ප්‍රඥා‍වන්තව කටයුතු කරන වර්තමාන ආණ්ඩුවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තහවුරුවීමක් මෙමගින් සිදුවන බවත් ය.

Share this: