එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් වන්දිය මෙතෙක් ගෙවා නැහැ!

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් වන්දිය මෙතෙක් ගෙවා නැහැ!

“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකාවෙන් සිදු වූ පරිසර හානියට වන්දි ලබාදීම සඳහා සකස් කළ පරිසර හානි තක්සේරු වාර්තාව ලබන මස 15 වනදා නීතිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ප්‍රකාශ කරයි.

ඊට අදාළ වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණවල කටයුතු ආරම්භ කිරීම සුදුසු බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය මීට පෙර කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් පසුගියදා පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ පිළිබඳව තවදුරටත් සාකච්ඡා කර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නිසා සිදුවන පරිසර හානියට වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා සිංගප්පූරු අධිකරණයේ නඩු පවරන ලෙසට නියෝග කළේය.

සමුද්‍ර පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපතිනී සුදර්ශනී ළහඳපුර මහත්මිය කියා සිටියේ පරිසර හානිය තක්සේරු කිරීම තවමත් අවසන් කර නොමැති බවයි.

පරිසර හානිය වෙනුවෙන් මෙතෙක් මුදල් ගෙවා නොමැති බවද ඇය පැවසුවාය.

Share this: