උසස් පෙළ ලකුණු ප්‍රමාද වීමට හේතුව

උසස් පෙළ ලකුණු ප්‍රමාද වීමට හේතුව

2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ලකුණු ප්‍රමාදය පිළිබඳ වගකීම රජය භාරගත යුතු බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමයේ සම්මේලනය (FUTA) කියා සිටී.

FUTA සභාපති මහාචාර්ය ශ්‍යාමා බන්නහේකා ප්‍රකාශ කළේ තම ඉල්ලීම් ඉටුකර මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි විසඳුමක් ලබාදීමට රජයට හැකි වන්නේ නම් කඩිනමින් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ලකුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට තමන් සූදානම් බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ඇය කියා සිටියේ තම ගැටලුවලට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන්නේ නම්, කඩදාසි සලකුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කිරීමට FUTA කැමැත්තෙන් සිටින බවත්, එළඹෙන උත්සව සමයේදී පවා කඩදාසි සලකුණු කරන බවත්ය.

Share this: