ඊජිප්තුවෙන් හමුවූ පුරාණ බුද්ධ ප්‍රතිමාව

ඊජිප්තුවෙන් හමුවූ පුරාණ බුද්ධ ප්‍රතිමාව

රෝම අධිරාජ්‍යය යටතේ ඉන්දියාව සමඟ පැවති වෙළඳ සබඳතා පිළිබඳව රතු මුහුදේ පිහිටි ඊජිප්තුවේ පැරණි බෙරෙනිස් වරායෙන් බුදු පිළිමයක් සොයා ගෙන ඇත.

පෝලන්ත-එක්සත් ජනපද මෙහෙයුමක් විසින් “රෝම යුගයට අයත්” ප්‍රතිමාව බෙරනිස්හි පෞරාණික විහාරස්ථානයේ කැණීමේදී සොයා ගත් බව පුරාවස්තු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශයක් බදාදා ප්‍රකාශ කළේය.

ඊජිප්තුවේ පුරාවස්තු කවුන්සිලයේ ප්‍රධානී මොස්ටාෆා අල්-වසිරි පැවසුවේ “රෝම යුගයේ ඊජිප්තුව සහ ඉන්දියාව අතර වෙළඳ සබඳතා පැවතීම පිළිබඳ වැදගත් ඇඟවීම්” මෙම සොයාගැනීමෙන් තහවුරු වූ බවයි.

Share this: