ඉහළ සමෘද්ධිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන බව රනිල් නිදහස් දින පණිවිඩයෙන් කියයි!

ඉහළ සමෘද්ධිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනගන බව රනිල් නිදහස් දින පණිවිඩයෙන් කියයි!

ශ්‍රී ලංකාව සිය 75 වැනි නිදහස් දිනය සමරන අතර එය ඉතා තීරණාත්මක සහ අභියෝගාත්මක කාලයක් බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

මෙම අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා නව ආර්ථික හා සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ 75 වැනි නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් සිය පණිවිඩය නිකුත් කරමිනි.

මර්ඩේකා සැමරුම් උත්සවයෙන් ආරම්භ වන නව ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාව 2048 වසරේ 100 වැනි මර්දෙකා සැමරුම දක්වා නිරන්තර ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත් කිරීම වත්මන් රජයේ අරමුණ බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන්.

100 වැනි නිදහස් දින සැමරුමේදී ඉහළ සමෘද්ධිමත් ආර්ථිකයක් සහ ගෝලීය ප්‍රාග්ධන කේන්ද්‍රස්ථානයක් සහිත නව ශ්‍රී ලංකාවක් බිහිවනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව ජනාධිපතිවරයා සිය නිදහස් දින පණිවුඩයෙන් සඳහන් කළේය.

Share this: