ඉම්රාන් ඛාන් නිදහස් කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගක්

ඉම්රාන් ඛාන් නිදහස් කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගක්

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් නිදහස් කරන ලෙස පකිස්ථාන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර ඇත.

ඉඩම් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ඛාන් අඟහරුවාදා අත්අඩංගුවට ගැනීම දකුණු ආසියාතික රට පුරා මාරාන්තික සහ පුලුල් විරෝධතා ඇති කළ කළේය.

Share this: