ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා දෙරටේ සංචාරවලට රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයින්ට වීසා අවශ්‍ය නැහැ

ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා දෙරටේ සංචාරවලට රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයින්ට වීසා අවශ්‍ය නැහැ

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දෙරටේ සංචාරයට වීසා නොමැතිව රට තුළට ඇතුළුවීමට හා දින 30ක් රටතුළ රැදී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දු සහ ශ්‍රී ලංකා නව එකඟතාවකට පැමිණ ඇත.

මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සත්‍යයා රොද්‍රිගෝ මහතා පවසන ලද්දේ මීට පෙර දෙරටේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන්ට දෙරටේ සංචාරය සඳහා වීසා ලබා ගැනීමට සිදු වූ බවයි.

නමුත් මෙම නව එකඟතාවය ප්‍රකාරව වීසා නොමැතිව රටවල් දෙකට ඇතුළු වීමට නිලදාරීන්ට අවස්ථාව උදාවේ.

මෙය ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සිව් දින ඉන්දීය නිල චාරිකාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැලකේ.

තවද ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්දියාව සමඟ සිය සබඳතා වඩාත් ශක්තිමත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාකරමින් සිටින බව සැලකේ.

Share this: