ඉන්දුනීසියාවේ භූමිකම්පාවක්

ඉන්දුනීසියාවේ භූමිකම්පාවක්

එක්සත් ජනපද භූ විද්‍යා සමීක්ෂණයට අනුව සිකුරාදා ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා හි උතුරු වෙරළ තීරයේ රිච්ටර් මාපක 7.0 ක භූමිකම්පාවක් ඇති විය.

පස්වරු 3:25 ට පමණ ටුබාන් සිට කිලෝමීටර් 96 ක් උතුරින් මුහුදේ භූමිකම්පාව වාර්තා විය.

ඉන්දුනීසියාවේ භූ විද්‍යා ඒජන්සිය පැවැසුවේ කිලෝමීටර් 594ක් ගැඹුරින් කම්පනය ඇති බව අනාවරණය වීමෙන් පසු සුනාමියක් ඇති නොවන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

Share this: