ඉන්දීය වැසියන් තම අගමැතිට පුජා පැවැත්වීමට ගත් උත්සාහය වලකී.

ඉන්දීය වැසියන් තම අගමැතිට පුජා පැවැත්වීමට ගත් උත්සාහය වලකී.

ඉන්දියානු අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි සිය නායකයා සහ ජාතික ප්‍රතිරූපය වශයෙන් සලකන අනුගාමිකයන්ට ඔහුට ගෞරව කිරීමට සහ පුජා පැවැත්වීම වෙනුවෙන් කෝවිලක් ගොඩ නැගීමට ගෙන තිබූ තීරණය අත්හිටුවා තිබේ.

මෙම කෝවිල ඉදි කිරීමට තීරණය කර තිබෙන්නේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩිගේ අධාරකරුවන් විසින්.

ට්වීටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ අගමැති මෝඩි පවසා තිබෙන්නේ මෙම අදහස තමාව විශ්මයට පත් කිරීමට සමත් වූ නමුත් මෙම තීරණය ඉන්දියානු සංස්කෘතියට පටහැණි බවයි.

අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි උපන් ගුජරාත් ප්‍රාන්තයේ ඔහුගේ ආධාර කරුවන් පවසන්නේ මෝඩි වෙනුවෙන් ගොඩනැගීමට නියමිතව තිබූ කෝවිල ඉන්දියාණු මාතාව වෙනුවෙන් ගොඩනැගීමට සිය තීරණය වෙනස් කරන බවයි.

Share this: