ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් නාවික හමුදාව විසින් බේරාගනියි

ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් නාවික හමුදාව විසින් බේරාගනියි

අනලතිව් දූපතට බටහිරින් වූ මෙරට මුහුදු සීමාවේදී, ආපදාවට පත් වූ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් මුදාගෙන තිබේ.

මෙයට හේතුව වී අතේ, ඉන්ධන අවසන්වීම සමගම ආපදාවට ලක්ව එම යාත්‍රාව උතුරු මුහුදේ මුර සංචාරයේ යෙදී සිටි නාවික යාත්‍රාවකට නිරික්ෂණය වී ඇත.

තවද යාත්‍රාවේ ඉන්දිය ධීවරයින් තිදෙනෙකු සිට ඇති අතර ඔවුන් යාත්‍රාව ද සමග කරෙයිනගර් නාවික හමුදා කඳවුර වෙත රැගෙවිත් අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කළ බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේය.

අනතුරුව ඉන්දිය ධීවරයින් තිදෙනාද සමග යාත්‍රාව ශ්‍රී ලංකා හමුදාවේ ආරක්ෂාව යටතේ ඉන්දිය මුහුදු සීමාව දක්වා පිටත් කර ඇත.

Share this: