ඉන්දීය ධීවරයින්ට මානූෂීය ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා

ඉන්දීය ධීවරයින්ට මානූෂීය ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින්, ඉන්දීය ධීවරයින්ට වෙඩි තබන බවට එල්ල කරන චෝදනාව ඔවුන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

සීමාව උල්ලංඝණය කරමින් මසුන් මරන ඉන්දීය ධීවරයින්ට වෙඩි තැබීමෙන් වළකින්නැයි ඉන්දීය විදේශ ඇමති වී.කේ සින් මහතා පසුගියදා නාවික හමුදාවෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබිණ.

තවද ඉන්දීය ධීවරයින්ට පහරදීමේ සිද්ධීන් 6ක් ගැන තොරතුරු ඇතැයි ද ඒ මහතා පවසා ති‍බේ.

එසේ වුවද අදාළ චෝදනා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව පවසන නාවික හමුදා ප්‍රකාශක කමාන්ඩර් ඉන්දික සිල්වා මහතා ඉන්දීය ධීවරයින්ට මානූෂීය ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා හැර එවැන්නක් කිසිසේත් සිදුනොකරන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

තවද එය පසුගිය කාලයේත් සිදුවූ බවත්, දැනටත් සීමාව උල්ලංඝණය කරන ධීවරයින් අත්අඩංගුවට ගන්නා බවට අනතුරු ඇඟවීම් කර ඇති අතරම එසේ සීමාව පනින අය අත්අඩංගුවට ගැනීම් අඛණ්ඩව සිදුකරන බව හෙතෙම පෙන්වාදෙයි.

Share this: