ඉන්දීය ධීවරයින්ට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.- නාවික හමුදාව.

ඉන්දීය ධීවරයින්ට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.- නාවික හමුදාව.

විනයගරුක හමුදාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සැමවිටම කටයුතු කර ඇති බවත්,ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කළහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරන බවත් නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කමාන්ඩර් සේනකද සිල්වා මහතා පැවසුවේය.
ඉන්දියාවේ රාමේෂ්වරම් ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවරයින් තිදෙනෙකුට පහරදී ඔවුන්ගේ ජංගම දුරකථන වලට හානිකර ඇති බවට,ඊයේ දිනයේ එම මාධ්‍යම වාර්තා කර තිබූනද, මෙම චෝදනාවද නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කමාන්ඩර් සේනකද සිල්වා මහතා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

Share this: