ඉතාලියේ නගර මධ්‍යයේ පිපිරීමක්

ඉතාලියේ නගර මධ්‍යයේ පිපිරීමක්

වෑන් රථයක පිපිරීමකින් පසු උතුරු ඉතාලියේ මිලාන් නගර මධ්‍යයේ වාහන කිහිපයක් ගිනිගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

බ්‍රහස්පතින්දා උතුරු ඉතාලියේ මිලාන් නගර මධ්‍යයේ සිදුවූ පිපිරීමකින් වාහන කිහිපයක් ගිනිගෙන ඇති අතර, එක් අයෙකු තුවාල ලබා ඇති බව ගිනි නිවන හමුදාව පවසයි. මරණ කිසිවක් වාර්තා වී නොමැත.

ඉතාලි මාධ්‍ය පැවසුවේ පිපිරුම ඔක්සිජන් වායු කැනිස්ටර් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ වෑන් රථයකින් මෙය සිදුවන්නට ඇති බවට සැක කරන බවයි.

Share this: