ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්!

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ප්‍රබල භූමිකම්පාවක්!

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ හින්දු කුෂ් ප්‍රදේශයට රික්ටර් මාපකයේ 6.8 ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් සිදු වූ බව භූ විද්‍යාව පිළිබඳ ජර්මානු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (GFZ) අඟහරුවාදා (21) ප්‍රකාශ කළේය.

භූමිකම්පාව කිලෝමීටර් 184 ක් (සැතපුම් 114 ක්) ගැඹුරින් ඇති වූ බව පවසයි.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ, පකිස්ථානයේ සහ ඉන්දියාවේ සමහර ප්‍රදේශවලට භූමිකම්පාවක් දැනී ඇති අතර, භීතියට පත් නිවැසියන් වීදිවලට යවන ලද බව පවසයි.

අඟහරුවාදා සිදුවූ භූමිකම්පාවෙන් ජීවිත හානි පිළිබඳ ක්ෂණික වාර්තා නොමැත.

පාකිස්තානයේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ භූමිකම්පාව රික්ටර් මාපකයේ 6.8ක් ලෙස සටහන් වූ බවත්, කම්පනය උතුරු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බඩක්ෂාන් පළාතට ආසන්න හින්දු කුෂ් කඳුවැටියේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ බවත් වාර්තා වෙයි.

Share this: