ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් පිටවීම “හදවත කම්පා කරවන” බව එක්සත් ජාතීන් පවසයි

ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් පිටවීම “හදවත කම්පා කරවන” බව එක්සත් ජාතීන් පවසයි

සංවිධානය සඳහා දේශීය කාන්තාවන්ට වැඩ කිරීමට ඉඩ දෙන ලෙස තලේබාන් සංවිධානයට ඒත්තු ගැන්වීමට නොහැකි නම් මැයි මාසයේදී ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් ඉවත් වීමේ “හද කම්පා කරවන” තීරණය ගැනීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සූදානම් බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රධානියා පැවසීය.

ප්‍රාදේශීය කාන්තාවන්ට සංවිධානයේ වැඩ කිරීම තහනම් කරන ආඥාවක් මේ මාසයේ ව්‍යතිරේකයක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ නිලධාරීන් ඉස්ලාමීය රජය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව UNDP පරිපාලක අචිම් ස්ටයිනර් ඇසෝසියේටඩ් පැවසීය.

“අපි දැන් සිටින තැන සමස්ත එක්සත් ජාතීන්ගේ පද්ධතියටම පියවරක් පසුපසට ගෙන එහි ක්‍රියාත්මක වීමට ඇති හැකියාව නැවත ඇගයීමට ලක් කළ යුතු බව පැවසීම සාධාරණයි,” ස්ටයිනර් පැවසීය.

Share this: