ඇමෙරිකාව  ගිනි නිවන රොබෝ කෙනෙක් නිර්මාණය කරයි

ඇමෙරිකාව ගිනි නිවන රොබෝ කෙනෙක් නිර්මාණය කරයි

ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාව පසුගිය සතියේ ස්වයංක්‍රියව පාලනය වන SAFFiR නම් රොබෝගේ අනුරුවක් එළිදක්වන ලදී. SAFFiR යන්නෙන් අදහස් වන්නේ Shipboard Autonomous Firefighting Robot යන්නයි. ඒ කියන්නේ නැවක ස්වයංක්‍රියව ගිනි නිවන රොබෝ යන අර්ථයයි.
අඩි 5යි අඟල් 10ක් උස මේ රොබෝ රාත්තල් 143ක් බරයි. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වන නාවික පර්යේෂණ ආයතනයේ කළමනාකරු සිටියේ ” අපි මහන්සි වෙන්නේ මනුෂ්‍යයෙකුට සමාන ,නැව තුල එහා මෙහා යා හැකි, දොරවල් විවෘත කල හැකි, ජල නල හැසිරවිය හැකි ආකාරයෙන් මෙය නිර්මාණය කිරීමටයි. ඒ වගේම මෙයාට දුම තුලින් ගමන් කල හැකි පරිදි සංවේදක සවි කරලා තියෙන්නේ” යනුවෙනි. මෙය නිෂ්පාදනය කිරීමේ දීර්ග කාලින අරමුණ ලෙස දැක්වෙන්නේ ගිනිනිවීමට මහන්සි ගන්න නාවික බටයින් ඍජුවම ගින්දරට නිරාවරණ වීමෙන් ඇති වන අනතුරු අවම කරගැනීමට බවයි.
නාවික හමුදාවේ මීළඟ අභිප්‍රාය වන්නේ මෙම යන්ත්‍රයේ සංවේදක වැඩි දියුණු කර වේගවත් ව හා නැණවත් ක්‍රියාකරන මට්ටමකට දියුණු කිරීමයි. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව වන්නේ මිනිසුන් හා රොබෝ යන්ත්‍ර එකට වැඩ කරන බලඇණියක් නිර්මාණය කිරීමටයි.

සැකසුම සී එදිරිමාන්න

Share this: