ඇමති රිෂාඩ් යළි වැඩ අරඹයි

ඇමති රිෂාඩ් යළි වැඩ අරඹයි

re1-1

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ,දිගුකාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචිකිරීම ,සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුනතා සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම්දුන් රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා කොළඹ, කොල්ලුපිටිය පිහිටි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී නිල වශයෙන් රාජකාරී ආරම්භ කිරීම අද (30) සිදු කෙරිණි.

එම අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ ,අමාත්‍යාංශ ලේකම් රංජිත් අශෝක මහතා ඇතුලු අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගී විය.

Share this: