ඇතැම් පුද්ගලයින් එල්.ටී.ටී.ඊ. ඩයස්පෝරාවේ අවශ්‍යතා ඉටුකරමින් සිටිනවා

ඇතැම් පුද්ගලයින් එල්.ටී.ටී.ඊ. ඩයස්පෝරාවේ අවශ්‍යතා ඉටුකරමින් සිටිනවා

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ, එල්.ටී.ටී.ඊ. ඩයස්පෝරාවේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් මෙරට ඇතැම් පුද්ගලයින් වර්තමානයේදී කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ, පුත්තලම, දුම්මලදෙණිය ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක පැවති ආගමික උත්සවයකට සහභාගී වෙමිනි.

අතීතයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය විසින් සිදුකිරිමට උත්සහ කළ දේ වර්තමාන රජයේ ඇතැම් පුද්ගලයින් සිදුකරමින් සිටින බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

Share this: