ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යංශයේ අලූත් වැඩක්

ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යංශයේ අලූත් වැඩක්

සමුපකාරික සේවා ප්‍රවර්ධනය හා උගත් සමාජයක් බිහි කිරීම සඳහා දායක වීම යන කරුණු මූලික කර ගනිමින් තමන්ගේ අමාත්‍යංශය යටතේ සිදුවිය යුතු සියළු කර්යයන් නිසි අයුරින් සිදු කරන බව ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය ගාමි” ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසයි.

සමස්ත වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාවලිය තුළ තරඟකාරී සහ සාධාරණ වෙළෙඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරීම, දේශිය නිෂ්පාදන හා පාරිභෝගික අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම යන කරුනුවලට මුල්තැන දෙමින් මෙම ක්‍රියාමර්ගය ගන්නා බව ඒ මහතා පවසයි.

තවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ දේශිය නිශ්පානයන්ගෙන් ස්වයං පෝෂිත වූ යහපත් ආර්ථික වාතාවරණයක් සහිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම තම අරමුණ බවයි.

ඒ යටතේ දේශිය නිෂ්පාදකයාගේ සහ පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවන් ඉටු කිරීමේ දී හැකිතාක් දුරට වෙළෙඳපොළ මිල හැසිරවීමේ උපකරණයක් ලෙසට තීරුබදු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීම, විවෘත තරඟකාරී වෙළෙඳපොළෙහි සාධාරණ වෙළෙඳාම ප්‍රවර්ධනය සඳහා රාජ්‍ය වාණිජ (සමුපකාර) තොග වෙළෙඳ සමාගම, ලක් සතොස, රාජ්‍ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව වැනි රාජ්‍ය ආයතන තුළින් පාරිභෝගිකයන්ට වඩා සහන සැලසීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, සමුපකාර ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කර, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ නවීකරණය කිරීම තුළින් පාරිභෝගිකයා හා සමුපකාරය අතර ඇති සම්බන්ධතාව වර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදකයා, තොග වෙළෙඳුන් සහ පාරිභෝගිකයන් සම්බන්ධ කිරීම තුළින් භාණ්ඩ මිල දරාගත හැකි මට්ටමකට පවත්වා ගෙන යාමේ අරමුණ ඇතිව විශේෂ අර්ථික මධ්‍යස්ථාන සංවිධානය කිරීම ආදිය ප්‍රධාන වේ.

තවද ව්‍යාපාරික හා කාර්මික ප්‍රජාවගේ මෙන් ම පාරිභෝගිකයාගේ ආරක්ෂාව උදෙසා කිරුම් මිනුම් කටයුතු සම්බන්ධ ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක වන බවට සහතික කිරීමටත් ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ආරක්ෂණ සහල් තොග, ආහාර දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පවත්වා ගෙන යාමටත් අමාත්‍යවරයා අපේක්ෂා කරනු ඇත.

එමෙන්ම තම අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, සමුපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය, සමුපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව, වැනි සෙසු ආයතනද වඩාත් උසස් මට්ටමකට ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන බවද ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය ගාමි” ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා ලංකාපුවත් ජාතික ප්‍රවෘත්ති නියෝජිතායතයනට පැවසීය.

Share this: