ආර්.ප්‍රේමසිරිට ගුවන් ගමන් තහනම්

ආර්.ප්‍රේමසිරිට ගුවන් ගමන් තහනම්

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු සභාපති ආර්.ප්‍රේමසිරි මහතාගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඊයේ (07) නියෝග කර ඇත.

කටුනායක අධිවේගි මාර්ගය ඉදි කිරිමේදී සිදුව ඇති මුදල් අක්‍රමිකතාවයක් සම්බන්ධයෙන් මෙම තීරණය ගත්බව සැලවේ.

තවද, ජාතික හෙළ උරුමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතා විසින් මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකයට කටුනායක අධිවේගි මාර්ගය ඉදි කිරිමේදී පිටත පිවිසුම් මාර්ග සදහා අධික මුදලක් වැය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළේය.

එම පැමිණිල්ලට අනුව මාර්ග සංවර්ධනය අධිකාරියේ හිටපු සභාපති ආර්.ප්‍රේමසිරි මහතාට එරෙහිව මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය විසින් කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ කරුණු වාර්තා කර ඇත.

ඒ අනුව අදාළ කරුණු දැක්වීම අනුව මාර්ග සංවර්ධනය අධිකාරියේ හිටපු සභාපතිවරයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට නියෝග නිකුත් කළේය.

Share this: