“ආයෙත් ජූලි 9ක් ඇතිවෙනවා” අන්තරේ රජයට අනතුරු අගවයි!

“ආයෙත් ජූලි 9ක් ඇතිවෙනවා” අන්තරේ රජයට අනතුරු අගවයි!

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂු බල මණ්ඩලය අවධාරණය කරන්නේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලය සහ ශීෂ්‍ය ව්‍යාපාරය ආණ්ඩුව ගෙන යන මර්දනකාරී වැඩපිළිවෙළට එරෙහිව අඛණ්ඩව විරෝධය පළ කරන බවයි.

එම සංගමය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිපිට පැවැති විරෝධතාවකදී  මේ බව පෙන්වා දුන්නේය.

Share this: