ආනයනික බිත්තර සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයින්ට විකිණීමට යෝජනාවක්

ආනයනික බිත්තර සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයින්ට විකිණීමට යෝජනාවක්

සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දැක් වුවහොත් ආනයනය කරන ලද බිත්තර සාමාන්‍ය ජනතාවට අලෙවි කළ හැකි බව රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථාව (STC) පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් STC සභාපති ආසිරි වලිසුන්දර පැවසුවේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විධිමත් ඉල්ලීමක් දැනටමත් කර ඇති බවයි.

දේශීය වෙළෙඳපොළේ ඉහළ යන බිත්තර මිල පාලනය කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ආනයනය කිරීමට තීරණය කළේය.

කෙසේ වෙතත් ආනයනික බිත්තර ලබා දෙන්නේ බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි බේකරි සහ ආපනශාලාවලට පමණයි.

Share this: