ආනයනික බිත්තර බෙදා හැරීම නතර වීමට හේතුව එලියට

ආනයනික බිත්තර බෙදා හැරීම නතර වීමට හේතුව එලියට

පසුගියදා ආනයනය කරන ලද බිත්තර තොගය වරායෙන් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය සහතික නොමැතිව ගැටළු රැසක් මතුව ඇති බව රාජ්‍ය වෙළඳ සංස්ථාව පවසයි.

සෙනසුරාදා (අප්‍රේල් 22) ලබාගත් බිත්තර සාම්පල පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිෂ්කාශන සහතික නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබුණි.

මේ හේතුවෙන් ආනයනය කරන ලද බිත්තර සැලසුම් කළ පරිදි බේකරි අතර නිසි පරිදි බෙදා හැරීමට නොහැකි වූ බව STC සභාපති ආසිරි චෝදනා කළේය.

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද පස්වන බිත්තර තොගය අප්‍රේල් 19 වන දින දිවයිනට ළඟා විය. වලිසුන්දර පවසන පරිදි, සාම්පල මේ වන විටත් සත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දී ඇත.

සාම්පලවල වාර්තා සඳුදා (අප්‍රේල් 24) ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළද, එම වාර්තා නිකුත් කළ හැක්කේ මෙම සිකුරාදා පමණක් බව දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා ඇති බව වලිසුන්දර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ අතර තවත් බිත්තර ලක්ෂ 50කට ආසන්න බිත්තර තොගයක් ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඇනවුම් කර තිබේ.

Share this: