ආදරයද මේ……?

ආදරයද මේ……?

එයේ පස්වරුවේ, දියලුම ඇල්ලෙන් පහළට පැන, තරුණ පෙම් යුවළක් සියදිවි හානිකර ගෙන තිබේ.

මෙලෙස දියලුම ඇල්ලෙන් පහළට පැන අතේ, 17 හැවිරිදි තරුණියක සහ තරුණයෙකු බව වාර්තා වෙයි.

මෙම යුවළ ඇල්ලෙන් පහළට පැනීමට පෙර දුරකථනයෙන් ඥාතියෙකු අමතා ඒ බව දැනුම් දී ඇති පොලීසිය පැවසුවේය.

Share this: