ආචාර්ය සංජීව වීරවරණ ICTA ට සමුදෙයි

ආචාර්ය සංජීව වීරවරණ ICTA ට සමුදෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒජන්සියේ (ICTA) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කළ ආචාර්ය සංජීව වීරවරණ සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඒ , රියදුරු බලපත්‍ර සහ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා වන ටෙන්ඩර දෙකක් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවු තත්ත්වයක් මතයි.

සිය බ්ලොග් අඩවියේ සටහනක් තබමින් ආචාර්ය සංජීව වීරවරණ පවසන්නේ රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා රු. බිලියන 9 ක් සහ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා රු. බිලියන 3 ක ටෙන්ඩර දෙකක් කැබිනට් මණ්ඩලය එවා තිබු බවයි.

දේශිය ව්‍යාපාරයකට අවස්ථාව දෙමින් වඩාත් නවීන ආකාරයෙන් හා ඉතා අඩු වියදමකින් මෙම ව්‍යාපෘතින් කළ හැක්කේ කෙසේද සොයා නොබලා ඊට සිය අනුමැතිය ලබා දිය නොහැකි බව ආචාර්ය සංජීව වීරවරණ සදහන් කරනවා.
ඔහු පවසන්නේ අවුරුදු 20 ක් පැරණි විදේශීය තාක්‍ෂණය මත මෙම ටෙන්ඩර පදනම් වි ඇති බවයි.

Share this: