අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහනායක අති පූජ්‍ය අග්ගමහ පණ්ඩිත උඩුගම ශ්‍රී බුද්ධරක්ඛිත හිමියන් ගේ අපවත් වීම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව ශෝකය පල කරයි.

අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහනායක අති පූජ්‍ය අග්ගමහ පණ්ඩිත උඩුගම ශ්‍රී බුද්ධරක්ඛිත හිමියන් ගේ අපවත් වීම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව ශෝකය පල කරයි.

ආදර්ශමත් දිවි පෙවෙත සහ බුදු දහම තුළින් ජීවිතය නගාසිටුවීමට දරණ ලද නොපසුබට උත්සහය හේතුවෙන් බුද්ධරක්ඛිත මහ නාමියන් ශ්‍රී ලංකිකයන්ගේ මෙන්ම අමෙරිකානුවන්ගේ ද මහත් ගෞරවයට පත් වූ බව ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වූයේය.

මේ වන විට මහ නා හිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහය  මහනුවර අස්ගිරි මහ විහාරයට අයත් උඩුගම විහරස්ථානයේ තැම්පත් කර තිබේ.

Share this: