අසල් වැසි රටවල් දෙක සමග ත්‍රෛපාර්ශ්වික ව්‍යුහයක් සහිත එකඟතාවක්

අසල් වැසි රටවල් දෙක සමග ත්‍රෛපාර්ශ්වික ව්‍යුහයක් සහිත එකඟතාවක්

ශ්‍රී ලංකාව මාලදිවයින සහ ඉන්දියාව අතර ත්‍රෛපාර්ශ්වික ව්‍යුහයක් සහිත එකඟතාවක් ඇති කර ගැනීමට ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා කටයුතු කරමින් සිටින බව ද හින්දු පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙය කලාපීය සහයෝගීතාව ඇති කිරීමේ වෑයමක් මෙන්ම උපක්‍රමශීලී සබඳතා තහවුරු කර ගැනීමක් ලෙසින් ද අර්ථ දැක්විය හැකි බව පැවසේ.

ලබන මාර්තු මාසයේදී ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වනු ඇති අතර ඒ සමාගම ඔහු මාලදිවයිනේ මාලේ නගරයට ද යනු ඇති බවට ද එම වාර්තාවල දැක්වේ.

යුද වාතාවරණයකදී මෙන්ම එදිනෙදා කටයුතුවලදී අසල්වැසි රටවල් අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් පැවතීම යහපත් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ නව දේශපාලන පෙරළියත් සමඟ ඉන්දියාව කලාපීය සහයෝගිතාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වඩාත් යහපත් සබඳතා ඇති කර ගනිමින් සිටින බවද පැවසේ

Share this: