අවුරුදු බෝනස් නැති තෙල් සංස්ථා සේවකයෝ

අවුරුදු බෝනස් නැති තෙල් සංස්ථා සේවකයෝ

මෙවර සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් කිසිදු සේවකයෙකුට ප්‍රසාද දීමනා ලබා නොදෙන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

කෙසේ වෙතත් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා නොගත් අයට පමණක් රුපියල් ලක්ෂයක ණය මුදලක් ලබාදෙන බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කරයි. එළැඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් රුපියල් 30,000ක් ගෙවනු ලබන අතර, එය අමතර පොලියක් සමඟ මාස 10ක් සඳහා මාසික පදනමින් ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් කපා හරිනු ලැබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් CPC විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, එම කරුණ සම්බන්ධයෙන් මෑත කාලීන මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී.

Share this: