අවම වැටුප 25,000ක් කරනවා – මහින්ද රාජපක්ෂ

අවම වැටුප 25,000ක් කරනවා – මහින්ද රාජපක්ෂ

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන කරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක අපේක්ෂක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ, නව ආණ්ඩුවක් යටතේ රජයේ සේවකයින්ගේ අවම වැටුප රුපියල් 25,000 දක්වා ඉහළ දමන බවයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ පිළිබඳ අදහස් පල කළේ, කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකදීය.

තවද ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ පැවති ආණ්ඩුව රුපියල් දස දහසකින් රජයේ සේවක වැටුප් ඉහළ දමන බවට ප්‍රකාශ කළ ද ලබාදී ඇත්තේ රුපියල් 7000ක් පමණක් බවයි.

Share this: