අලුත පත්වූ සභාපතිට සිදු වූ නොසිතු දේ!

අලුත පත්වූ සභාපතිට සිදු වූ නොසිතු දේ!

පාදුක්ක පනල්ව රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා සේවය කරමින් සිටියදී නව සභාපතිවරයා බව පවසමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් මහතාගේ අත්සනින් යුත් ලිපියක් රැගෙන ගිය පුද්ගලයෙකු 01/12 වැනිදා එම සංගමයෙන් නෙරපා හැර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, සභාපතිවරයා ධූරයෙන් ඉවත් කළ බවට අමාත්‍යවරයා ෆැක්ස් පණිවුඩයක් එවා තිබෙනවා.

එම නිසා විදේශ කටයුතු කාර්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය විදේශ කටයුතු කාර්යාංශයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා කාමරයේ රඳවා තබාගෙන ඔවුන්ට දීමනාව ගෙවන ලෙස බලකර ඇත.

පසුව එහි සභාපතිවරයා සහ ඉහළ නිලධාරීන් මැදිහත් වී තත්ත්වය සමනය කර ඇත.

Share this: