අලි සබ්රිගේ ස්වීඩන සාකච්ඡා

අලි සබ්රිගේ ස්වීඩන සාකච්ඡා

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි ස්වීඩනයේ ස්ටොක්හෝම් හි වත්මන් සංචාරය අතරතුරදී ස්වීඩන ටොබියාස් බිල්ස්ට්‍රෝම් සමඟ දිවයිනේ ගැටළු කිහිපයක් සාකච්ඡා කර ඇත.

මැයි 13 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දු පැසිෆික් අමාත්‍යවරුන්ගේ 02 වැනි සමුළුවට සමගාමීව මෙම හමුව සිදුවිය.

ඒ අනුව දෙරට අතර වෙළෙඳාම සහ ආයෝජන වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කළ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව, ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සහ ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ද අදහස් හුවමාරු වූ බව සබ්රි ට්විටර් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

Share this: