අයවැය පරාද වෙන ලකුණු පහලවේ!

අයවැය පරාද වෙන ලකුණු පහලවේ!

අයවැය දෙවැනි වර කියැවීමේ ඡන්ද විමසීම අඟහරුවාදා (22) පැවැත්වීමට නියමිත අතර ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය අතර උණුසුම් සටනක් ඇතිවනු ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලම මෙන්ම ආණ්ඩුවට සම්බන්ධව සිට ස්වාධීන වූ පාර්ශ්වද ප්‍රසිද්ධියේම අයවැයට විරුද්ධව සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන බව පවසා සිටීම නිසාය.

සමගි ජන බලවේගය, දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන බව දැනුම්දී තිබේ.

Share this: