අමෙරිකා යෝජනාවේ බරපතළ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව හිටපු ජනාධිපති පවසයී..

අමෙරිකා යෝජනාවේ බරපතළ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව හිටපු ජනාධිපති පවසයී..

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකාව ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව පිළිබඳ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ අදාළ යෝජනාව ඡන්ද විමසීමකට නොගොස් සම්මුතියකින් පිළිගැනීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත්තේ එය ලංකාවට වාසීදායක ආකාරයට සැර අඩුකොට ඇති බවට යන පදනමේ සිට බවයි.

එහෙත් අමෙරිකාව ඇතුළු රටවල් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවේ ක්‍රියාන්විත ඡේද පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්ය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් ලංකාව පිළිබඳ මෑතකදී නිකුත් කළ වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත්, එහි නිර්දේශ අමෙරිකාව විසින් ඉදිරිපත් කළ අදාළ යෝජනාවේ ද ඇතුළත් කර ඇති බවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වාදෙයි.

ඊනියා යුධ අපරාධ විමර්ශනය කිරීමට අධිකරණමය යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවිය යුතු අතර ඒ සඳහා විදේශීය විනිශ්චයකාරවරුන්, විමර්ශන නිලධාරීන් සහ නීතීඥයින් සහභාගී කරගත යුතු බවට ද අදාළ යෝජනාවේ ඇතුළත් බැවින් එය හුදෙක්ම දේශීය යාන්ත්‍රණයක් යැයි ආණ්ඩුව ගෙන යන ප්‍රචාරය සාවද්‍යය බව ඔහු පෙන්වාදෙයි.

ආණ්ඩුව මෙම යෝජනා සම්මුතිවාදීව පිළිගෙන එය මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුළ ඒකඡන්දයෙන් සම්මත කරගැනීමට බාලාපොරොත්තු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට හානිකර නිර්දේශ ඉවත් කර එම යෝජනාව ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන්ට අනුව හැඩගැසිය යුතු බව ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය.

Share this: