අමාත්‍ය මංගල ගේ සාකච්ඡා සාර්ථකයි

අමාත්‍ය මංගල ගේ සාකච්ඡා සාර්ථකයි

ඉකුත් සතියේදී යුරෝපා සංගමය සමග බෙල්ජියමේ බ්‍රසල් නුවරදී කල සාකච්ඡාව සාර්ථක වූ බව යුරෝපා සංගමය කියා සිටියි.

මෙරට ධීවර ක්ෂේත්‍රය පාලනය කිරීමටත් වාර්තා නොවූ හා නීතිවිරෝධි හා නියාමනය නොවන ධීවර කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බවත්,ඒ සඳහා විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වූ බව එම යුරෝපා සංගමය නිවේදනය කළේය.

යුරෝපා සංගම් සාමාජිකයන් හා සාකච්ඡා කර ශ්‍රි ලංකාවේ මාළු මිලට ගැනීමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම ළිහිල් කිරීමට ක්‍රියා කරන බව එම සංගමය කියා සිටියේය.

Share this: