අමාත්‍යවරයෙකුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා දඩමස් සමග අත්අඩංගුවට…

අමාත්‍යවරයෙකුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා දඩමස් සමග අත්අඩංගුවට…

මොනරාගල අපේක්ෂක ගැටුම දැන් එළිපිටම…

පසුගියදා මොනරාගල සෙවනගල ප්‍රදේශයේ කුඩා දැරියක් දූෂණය කර සිද්ධියට සම්බන්ධවු පුද්ගලයන්ට දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස දැනුවත් කළ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු අද දඩ මස් සමග ගෝනගංආර පොලිසිය අත්තඩංගුවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

එය දැනගත් මෙවර මහ මැතිවරණයට ඡන්ද අපේක්ෂකයෙකු වශයෙන් ඉදිරිපත් වන තවත් වෙල්ලස්සේ ජනතා නියෝජිතයකු මෙම සිද්ධිය පිලිබදව ඉතා විමසිල්ලෙන් පසුවන බවත්, එලෙසම හැකි ඉක්මනින් මේ පිලිබද දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට ගෝනගංආර පොලිසියෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවත්, එලෙස කර ඇත්තේ ඉහත කී අමාත්‍යවරයාව හැකි පමණින් අපහසුතාවයට පත් කරවීමට බවත් වෙල්ලස්සේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයී.

පසුගියදා කුඩා දැරිය දූෂණයට ලක්කරනු ලැබුවේ මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලන ජනතා නියෝජිතයාගේ පාක්ෂිකයන් බව එකල ගම් වාසීන්ගේ මතය වූ බවත් ඔවුන් වැඩි දුරටක් සදහන් කලේය.

මේ වෙල්ලස්සට වගකිවයුතු නායකයින්ද….?

තීන්දුව වෙල්ලස්සේ ජනතාවට බාරයි…

Share this: