අම්පාර ලිහිණියාගම මූලික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය සදහා ගිලන් රථයක්  ප්‍රදානය කිරීම ජනපති අතින් ..

අම්පාර ලිහිණියාගම මූලික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය සදහා ගිලන් රථයක් ප්‍රදානය කිරීම ජනපති අතින් ..

amb2ලංකා IOC ආයතනය මගින් අම්පාර ලිහිණියාගම මූලික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය සදහා ගිලන් රථයක් ප්‍රදානය කෙරුණු අතර එය නිල වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා වෙත භාරදීම අද (22) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදු විය.
 
ලංකා IOC ආයතනයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ සුබෝද් දක්වාලේ මහතා විසින් ගිලන් රථයේ යතුර නිල වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත භාරදුන්  අතර ජනාධිපතිතුමා එය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඩී.සී.එස්. තලගල්ල මහතා වෙත භාර දුන්නේ ය.
 
මෙම ගිලන් රථය ලක්ෂ 40 ක පමණ වටිනාකමකින් යුක්තය.
Share this: