අපේක්ෂකයන්ට දුන් ඉල්ලීම් 13ට ප‍්‍රතිචාරයක් නැති නම් විගීගෙන් සුරේෂ්ගෙන් වෙනත් විකල්පයක්

අපේක්ෂකයන්ට දුන් ඉල්ලීම් 13ට ප‍්‍රතිචාරයක් නැති නම් විගීගෙන් සුරේෂ්ගෙන් වෙනත් විකල්පයක්

උතුරේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ පහක් විසින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී සිටින අපේක්ෂකයන් වෙත භාර දෙන ලද කරුණු 13 ක් ඇතුළත් ලිපියට කිසිවකුගෙන් හෝ පැහැදිලි ප‍්‍රතිචාරයක් නොලැබෙන්නේ නම් ඊට වෙනත් විකල්පයක් අනුගමනය කළ යුතු බවට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් තීරණය කොට තිබේ.

සුරේෂ් පේ‍්‍රමචන්ද්‍රන් මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ඊ. පී. ආර්. එල්. එෆ්. සංවිධානයත් සී. වී. විග්නේස්වරන් මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් දෙමළ ජනතා සන්ධානයත් (ටීඑම්කේ* මේ තීරණය ගෙන තිබේ.

මේ පක්ෂ දෙක විසින් ගන්නා විකල්ප ක‍්‍රියා මාර්ගය බොහෝ විට ජනාධිපතිවරණය වර්ජනය කිරීම හෝ ජනාධිපතිධූර අපේක්ෂකයන් විසින් උතුරේ පවත්වනු ලබන සියලූම රැුස්වීම් වර්ජනය කරන ලෙස දෙමළ ජනතාවට දැනුම් දීම විය හැකි යැයිද එම පක්ෂ දෙකේ නියෝජිතයෝ කියා සිටිතිි.

උතුරේ දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ පහ විසින් අපේක්ෂකයන් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවලට කිසිදු අයකු මේ දක්වා ලිඛිතව දැණුම් දීමක් සිදු කොට නැති බව පවසන ඊ. පී. ආර්. එල්. එෆ්. සංවිධානය ඔවුන් දේශපාලන වේදිකාවල මහජනතාවට ප‍්‍රකාශ කරනු ලබන දේ පිළිගැනීමට සූදානම් නැති බවද කියා සිටියි.

අවම වශයෙන් ඔවුන්ගේ ලියවිල්ලේ සඳහන් කාරණා 13ට සංශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතු බව හෝ ඒවා ඔවුන් පිළිනොගන්නා බව පැවසීමට සදාචාරාත්මකභාවයක් එම අපේක්ෂකයන්ට තිබිය යුතු බවද උතුරේ එම දේශපාලන පක්ෂ දෙක සඳහන් කරයි.

Share this: