අපරාධ සැකකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතීඥයින්ට එල්ල වන චෝදනාවට සාලිය පීරිස් පිළිතුරු දෙයි!

අපරාධ සැකකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතීඥයින්ට එල්ල වන චෝදනාවට සාලිය පීරිස් පිළිතුරු දෙයි!

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) සභාපති සාලිය පීරිස් මහතා අධිකරණ නඩු විභාගවලදී අපරාධකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත.

23 වැනිදා කොළඹ පැවති උත්සවයක් අමතමින් ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් කියා සිටියේ පොලිස්පති ධූරයට දූෂණ චෝදනා නොමැති පුද්ගලයෙකු පත් කරන ලෙස තමන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවෙන් ඉල්ලා සිටි බැවින් මෙම ඉල්ලීම් කර ඇති බවයි.

නඩු විභාගවලදී අපරාධකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවට නීතිඥවරුන්ට සහ නීතීඥවරුන්ට ඉන් පසුව ඇතැම් පිරිස් චෝදනා කළ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Share this: