අනුරාධපුරයෙන් හොර සල්ලි තොගයක්

අනුරාධපුරයෙන් හොර සල්ලි තොගයක්

අනුරාධපුර, උලුක්කුලම ප්‍රදේශයේදී ව්‍යාජ මුදල් තොගයක් සමඟ පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
තවද ඔහු සතුව තිබී ව්‍යාජ, දහසේ මුදල් නෝට්ටු 16 ක් සහ ව්‍යාජ රු 500 මුදල් නෝට්ටු 08 ක් සොයාගෙන ඇත.

සැකකරු අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි 36 හැවිරිදි පුත්ගලයෙකු බව සඳහන්ය.

ඔහු අද අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

Share this: