අනවසර අපේක්ෂක දැන්වීම් ඉවත් කිරීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්ගෙන් නියෝග

අනවසර අපේක්ෂක දැන්වීම් ඉවත් කිරීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්ගෙන් නියෝග

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා ඇස්මේන්තුගත වියදම රු.මි 3250 ක් පමණ වන බවද පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව වැඩි වියදමක් මෙවර මැතිවරණයේදී දැරීමට සිදුවන බවද
මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසයි. දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට ඡන්ද පත්‍රිකා වෙනස් වීම හේතුවෙන් ඊට වැඩි වියදමක් ද, පෝස්ටර්, බැනර්, කටවුට් සහ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී සඳහා, වියදම් ලෙස රු.මි 475 ක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ද ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබේ.
අපේක්ෂකයින් සිය කටවුට්, දැන්වීම්, ඡායාරූප අනවසරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කළ ඇත්නම් ඒවා ඉවත් කරන ලෙසටද ,අපේක්ෂකයින්ගේ කාර්යාලවල පමණක් ඒවා ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙසටද චක්‍ර ලේඛයක් මගින් දැනුම් දුන් බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම්. මොහොමඩ් මහතා පැවසී ය.

Share this: