අධි ශීතකරණයක තිබී මුව මස් හා වල් ඌරු සොයාගැනේ

අධි ශීතකරණයක තිබී මුව මස් හා වල් ඌරු සොයාගැනේ

උඩවලව වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරින් වෙත ලැබුණු තොරතුරක් මත සිදු කර නිලධාරින් මෙම වැටලීමකදී, ඇඹිලිපිටිය චන්ද්‍රිකා වැව ආසන්නයේ පවත්වාගෙන යනු ලැබූ අවන්හලක විකිණීම හා පරිභෝජනය සඳහා අධි ශීතකරණයක බහා තිබූ මුව මස් හා වල් ඌරු මස් කිලෝ 06ට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් සමග එක් සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට එම නිලධාරින් සමත් ව තිබේ.

තවද අධිශීතකරණයේ බහා තිබූ මස් හා අධිශීතකරණය නිලධාරින් විසින් බාරයට ගත් අතර අවන්හලේ කළමනාකරු සිද්ධියට අදාළව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම අවන්හලේ මීට මාස කිහිපයකට ඉහතදී ද වනජීවී නිලධාරින් විසින් හදිසි පරීක්ෂාවකට ලක් කළ අවස්ථාවකදී මෙසේම මුව මස් ජාවාරම සිදු කර තිබූනි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අවන්හල් හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රු. 130,000ක දඩයක් නියම කර තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් අත්අඩංගුවට ගත් අවන්හල් හිමිකරු සහ මස් සමග අධි ශීතකරණය 08 වනදා ඇඹිලිපිටිය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

තවද, මෙම මෙහෙයුම උඩවලව වනජීවී කාර්යාලයේ අඩවි ආරක්ෂක දිනේෂ් ඉරෝෂණ, වන සත්ව නියාමක එම්.අයි.ඩබ්. පීරීස්, මලිත් කුමාර, පනාවලගේ, දුනුවිල හා සංජය යන නිලධාරින් විසින් සිදු කර තිබේ.

Share this: